Nasza drużyna

Zespół BSI stawia sobie za cel profesjonalne wparcie organizacji i firm w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wsparcie podmiotów gospodarczych w rozwoju innowacyjnych produktów i usług oraz planujących tworzenie sieci innowacji.

Zespół prezentuje podejście systemowe w myśleniu o problemach stawiając na rozwiązania kompleksowe (holizm), wyniki badań empirycznych oraz poszukując optymalnych rozwiązań spośród wielu alternatyw.

Podejście systemowe jest szczególnie przydatne do rozwiązywania problemów decyzyjnych w szybko zmieniającym się otoczeniu, typowym dla naszych czasów, w sytuacjach charakteryzujących się niepewnością.

Nasz zespół

Mgr Aleksander Kurkiewicz

Dr Ireneusz Niećko

Socjolog. Specjalizuje się w badaniach społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych. Były pracownik ośrodków badania i opinii i rynku (m.in. Pentor RI). Uczestnik ponad 60 projektów badawczych. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny SW im. Bogdana Jańskiego. Kierował specjalizacją socjologia empiryczna. Prowadzi lub prowadził wykłady m.in. z przedmiotów: badania marketingowe, badania opinii publicznej, wybrane metody badań jakościowych, metody i techniki badań społecznych. Współautor i autor strategii, głównie dla jst. Autor i uczestnik wielu projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Ekspert w projektach innowacyjnych. Znawca problematyki funduszy europejskich. Kierował Wydziałem Certyfikacji i Funduszy Europejskich Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Dr Alina Betlej

Socjolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w dziedzinie socjologii gospodarki i socjologii internetu. Prowadzi badania naukowe związane z tematyką przemian społecznych i gospodarczych w społeczeństwie sieci, przedsiębiorczości akademickiej, bezpieczeństwa i zarządzania wiedzą, oceny nowych technologii i rozwoju regionalnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (członek zarządu), Centrum Badań Komparatystycznych, eksperckiego zespołu badawczego: Center for Impact Assessment Studies and Forecasting ( Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), zespołu redakcyjnego i konsultantów czasopisma naukowego „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”. Badaczka, uczestniczka wielu projektów naukowo-badawczych, współautorka licznych strategii rozwoju i ekspertyz poświęconych problematyce, m.in., współpracy B+R w województwie lubelskim, przedsiębiorczości akademickiej, rozwoju regionalnego.

Dr Dawid Błaszczak

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, starszy wykładowca w Zakładzie Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek sieci partnerów Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Komisji Recenzentów czasopisma „Rozprawy Społeczne PSW”. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i akademickich. Zainteresowania naukowo-badawcze: kapitał społeczny, analiza sieciowa, transnarodowe i transgranicznej sieci partnerskie. Badacz i ekspert w projektach badawczych. Współautor ekspertyz naukowych i raportów badawczych w projektach realizowanych m.in. dla jst.

Mgr Zbigniew Brzozowski

Socjolog. Specjalista ds. badań marketingowych. Były wieloletni pracownik badawczy, m.in. w Pentor RI i PZU Życie (Departament Badań Marketingowych). Uczestnik projektów badawczych w zakresie badań ilościowych i jakościowych (badania produktu). Analityk. Autor wielu raportów badawczych z zakresu: otoczenie konkurencyjne firm (analiza konkurencji, udziały rynkowe firm), monitoring wydarzeń rynkowych i wyników rynku (obserwacja: strategii, działań organizacyjnych, sieci dystrybucji, nowości w ofercie), opracowywanie informacji na temat potencjalnych i aktualnych podmiotów działań sponsoringowych i prewencyjnych.

Mgr Aleksander Kurkiewicz

Ekonomista. Specjalista ds. badań marketingowych. Były wieloletni pracownik badawczy, m.in. w Pentor RI, PZU Życie i innych dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestnik licznych projektów badawczych w zakresie badań ilościowych i jakościowych.